Dutch Council of the Judiciary on Digital Legal Sources

Raad voor de Rechtspraak
Image by Akbar Simonse via Flickr

The periodical “Rechtstreeks” of the Dutch Council of the Judiciary (Raad voor de Rechtspraak) contains an overview by Marc van Opijnen (BISTRO) on the state of the art and new opportunities of Web 3.0  technology for publishing legal sources in general, and court decisions in particular (in Dutch).

Rechtspraak en digitale rechtsbronnen: nieuwe kansen, nieuwe plichten

Sinds de komst van internet is de informatievoorziening voor en door de rechterlijke macht in een stroomversnelling geraakt. Waar rechters en griffiers vroeger vele uren nodig waren om in wetten, tijdschriften en boeken argumenten voor beslissingen bijeen te zoeken kan dat nu via sites en zoekmachines. Toch kan er nog veel verbeterd worden.

In dit nummer van Rechtstreeks geeft de rechtsinformaticus Marc van Opijnen een overzicht van de vele nieuwe verworvenheden op het gebied van bronnenonderzoek, maar hij gaat ook in op de verschillende stagnaties die optreden. Zo is er nog steeds weinig uniformiteit in het weergeven van uitspraken, wetten en regelingen en dreigen gebruikers door een gebrekkige structuur en een overvloed aan informatie de weg kwijt te raken. Hij pleit er daarom voor dat rechters als belangrijke producenten en consumenten van het recht zich meer bewust worden van de ongekende mogelijkheden die de automatisering biedt.

Daarnaast pleit de auteur ervoor dat, nu commerciële uitgevers het monopolie op juridische literatuur zijn kwijtgeraakt, ook andere wettelijke belemmeringen voor een snelle en vrije uitwisseling van teksten en bronnen moeten verdwijnen.
Van Opijnen denkt dat de kosten en inspanningen die een dergelijke omslag van de rechterlijke macht vergt, ruimschoots kunnen worden terugverdiend door de hogere productiviteit en de kwaliteit die erdoor ontstaat. Hij voorziet een situatie waarin rechters al meteen aan het begin van hun werk met één druk op de knop over een handzaam overzicht beschikken van alle bronnen die voor hun zaak van belang kunnen zijn.

http://bit.ly/a3wpGc (pdf)

Enhanced by Zemanta
Facebooktwitterpinterestlinkedin

One thought on “Dutch Council of the Judiciary on Digital Legal Sources

Comments are closed.