16 miljoen eBay/Paypal-conflicten per jaar: “We can work it out” of “Let it be”?

NVvIR Flash Law & IT Series (FLITS) X:
16 miljoen eBay/Paypal-conflicten per jaar: “We can work it out” of “Let it be”?

Datum: 14 oktober 2009
Tijd: 17.00-19.00 (aansluitend borrel)
Houthoff, Amsterdam (Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA)


Graag aanmelden via: Annemarie Bloemen (a.bloemen@houthoff.com)

Na eerdere succesvolle FLITS-bijeenkomsten (http://lodder.cli.vu/flits/) over onder andere het Medisch dossier, Stemcomputers en Aansprakelijkheid van forumbeheerders, zal nu worden ingegaan op hoe het schijnbaar onmogelijke wordt gerealiseerd, nl. het efficiënt (en naar tevredenheid van de deelnemers) oplossen van 16 miljoen eBay/Paypal conflicten per jaar.

Colin Rule (eBay/Paypal, Stanford, UMass) is sinds 2003 bij eBay/Paypal als directeur verantwoordelijk voor het online oplossen van 16 miljoen conflicten per jaar. Hoe doe je dat? Met welke nationale regels moet je rekening houden? Zijn de uitkomsten juridisch toelaatbaar?

Colin Rule is teven betrokken bij het zogenaamde Community Court, waarbij vrijwilligers via stemming de uitkomst van een conflict tussen handelaren bepalen. Deze vorm van geschillenoplossing is toegepast bij eBay.com en eBay India. Welke haken en ogen zitten aan dergelijke democratische conflictbeslechting?

Na een inleiding verzorgd door Colin Rule volgt een debat met de zaal over bovenstaande en andere vragen.

Arno R. Lodder & Eva N.M Visser organiseren FLITS,
een initiatief van Nederlandse vereniging voor IT & Recht (http://www.nvvir.nl)

Facebooktwitterpinterestlinkedin