Inaugural Lecture Prof.dr. Ronald Leenes

Op vrijdag 16 april 2010 om 16.15 uur precies zal

Prof.dr. R.E. Leenes

hoogleraar Regulering door Technologie, zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld:

Harde lessen – apologie van technologie als reguleringsinstrument

in de aula van de Universiteit van Tilburg,

Warandelaan 2, Tilburg.

De Rector Magnificus nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze rede.

Na afloop receptie in de Portrettenzaal.

Hoogleraren zijn van harte welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. In dat geval wordt u om uiterlijk 16.00 uur bij de togakamer verwacht.

Reblog this post [with Zemanta]
Facebooktwitterpinterestlinkedin