AIO Motivering van bewijsbeslissingen in strafzaken

Bij het Centrum voor Recht & ICT van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen is een promotieplaats beschikbaar voor onderzoek naar motivering van bewijsbeslissingen in strafzaken – een argumentatiemodel en richtlijnen voor softwareondersteuning. Meer informatie is te vinden op http://www.rug.nl/corporate/vacatures/vacaturesRUG en http://www.rug.nl/gradschoolggsl/admissions/Bewijsbeslissingen?lang=nl Een volledige onderzoeksbeschrijving is verkrijgbaar bij Henry Prakken, email h.prakken@rug.nl.