Debat: De rechtspraak on-line?

Kamerlingh Onnes Gebouw, Leiden University, at...
Image via Wikipedia

(apologies, in Dutch only)

Debat over de openbaarheid van rechtspraak in het internettijdperk

eLaw@Leiden-debat, 13 oktober 2010, vanaf 13:30
Kamerlingh Onnes Gebouw, zaal b.013
Steenschuur 25, Leiden

(Uitnodiging ook beschikbaar als PDF)

eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij, nodigt u uit voor een debat over de vraag: moeten alle rechterlijke uitspraken on-line worden gepubliceerd? Ja, zeggen sommigen: de publieke controle van de rechterlijke macht vereist dat.
Nee, zeggen anderen: de kosten zijn te hoog en de meerwaarde gering of zelfs afwezig. Op deze middag komen de verschillende standpunten aan de orde in twee presentaties en een debat onder leiding van prof. mr. Hans Franken.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar het aantal plaatsen is beperkt; meldt u zich alstublieft aan vóór 6 oktober viaelaw@law.leidenuniv.nl, o.v.v. uw naam en functie.

Sprekers:

  • Prof. mr. Carel Stolker, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden
  • Prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Leiden
  • Dr. Laurens Mommers, hoofddocent bij eLaw@Leiden
  • Mr. Madeleine McLaggan, Collegelid van het CBP

Het eLaw@Leiden-debat, met o.a.:

  • Prof. mr.Hans Franken, hoogleraar informatierecht in Leiden en lid van de Eerste Kamer
  • Mr. Ronald Philippart, voorzitter Rechtbank Maastricht en voorzitter redactieraad rechtspraak.nl
  • Prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Leiden
  • Dr. Laurens Mommers, hoofddocent bij eLaw@Leiden
  • Dr. Gerrit-Jan Zwenne, hoofddocent bij eLaw@Leiden

Source: http://momblog.weblog.leidenuniv.nl/2010/09/04/uitnodiging-voor-debat-over-openbaarheid

Enhanced by Zemanta
Facebooktwitterpinterestlinkedin